stubbfräsning

Vi har skaffat en kraftfull stubbfräs, med kapacitet av stubbdiameter på upp till 150 cm, och ett fräsdjup på 30 cm under markyta. Maskinen är självgående så vi kommer till på väldigt trånga utrymmen. Skador på kringliggande mark blir därför i det närmaste obefintliga. Vid större antal stubbar åker vi kostnadsfritt ut till er och lämnar en offert.

Våra priser

50 cm diameter: 495 kr/st
50-70 cm diameter: 685 kr/st
70-80 cm diameter: 895 kr/st
80-90 cm diameter: 1095 kr/st
90-100 cm diameter: 1350 kr/st


Stubbarna mäts från marknivå. Uppställningskostnad 695 kr. Alla priser exkl moms.